Tarieven 2017

JAARBIJDRAGE MET BOOT

Basislidgeld

€ 266,30

Variabel lidgeld /m²

€ 8,03

Liggeld boot - club / m²

€ 22,95

Liggeld boot - stad /m²

€ 5,73

Forfait concessiebijdrage / m²

€ 9,71

Bijdrage VYF / adres

€ 12,85

Verzekering VYF / lid 

€ 4,30

Bijdrage haveninfrastructuur 16 amp

€ 53,92

Elec verbruik provisie 16 amp / m lengte

€ 5,37

Forfait water / m lengte

€ 3,43

Inkomrecht boot <9m                                    € 500,00 

Inkomrecht boot >9,01 m <12m                  € 1.500,00 

Inkomrecht boot > 12,01m                          € 2.500,00

 

 

 

JAARBIJDRAGE ZONDER BOOT

Lid zonder boot

€ 266,30

Bemanningslid                                           

€ 126,25

Bijdrage VYF / adres

€ 12,85

Verzekering VYF / persoon

€ 4,30

 

 

 

JUNIORLID

Schoolgaand/Student max. 25j.

€ 52,00

Bijdrage VYF

€ 17,15