Tarieven 2019

JAARBIJDRAGE MET BOOT

Basislidgeld

€ 278,01

Variabel lidgeld /m²

€ 8,38

Liggeld boot - club / m²

€ 23,96

Stadsbijdrage /m²

€ 5,98

Forfait concessiebijdrage / m²

€ 10,14

Bijdrage WWSV / adres

€ 14,50

Bijdrage WWSV / persoon

€ 4,80

Bijdrage haveninfrastructuur 16 amp

€ 56,30

Elec verbruik provisie 16 amp / m lengte

€ 5,61

Forfait water / m lengte

€ 3,58

Inkomrecht boot <9m                                    € 500,00 

Inkomrecht boot >9,01 m <12m                  € 1.500,00 

Inkomrecht boot > 12,01m                          € 2.500,00

 

 

 

JAARBIJDRAGE ZONDER BOOT

Lid zonder boot

€ 278,01

Bemanningslid   

€ 131,80

Bijdrage WWSV / adres

€ 14,50

Verzekering WWSV / persoon

€ 4,80

 

 

 

JUNIORLID

Schoolgaand/Student max. 25j.

€ 54,29

Bijdrage WWSV

€ 9,40