Tarieven 2018

JAARBIJDRAGE MET BOOT

Basislidgeld

€ 271,15

Variabel lidgeld /m²

€ 8,18

Liggeld boot - club / m²

€ 23,37

Liggeld boot - stad /m²

€ 5,83

Forfait concessiebijdrage / m²

€ 9,89

Bijdrage WWSV / adres

€ 14,10

Bijdrage WWSV / persoon

€ 4,70

Bijdrage haveninfrastructuur 16 amp

€ 54,91

Elec verbruik provisie 16 amp / m lengte

€ 5,47

Forfait water / m lengte

€ 3,49

Inkomrecht boot <9m                                    € 500,00 

Inkomrecht boot >9,01 m <12m                  € 1.500,00 

Inkomrecht boot > 12,01m                          € 2.500,00

 

 

 

JAARBIJDRAGE ZONDER BOOT

Lid zonder boot

€ 271,15

Bemanningslid   

€ 128,55

Bijdrage WWSV / adres

€ 14,10

Verzekering WWSV / persoon

€ 4,70

 

 

 

JUNIORLID

Schoolgaand/Student max. 25j.

€ 52,95

Bijdrage WWSV

€ 9,40