Tarieven 2020

JAARBIJDRAGE MET BOOT

Basislidgeld

€ 279,40

Variabel lidgeld /m²

€ 8,43

Liggeld boot - club / m²

€ 24,08

Stadsbijdrage /m²

€ 6,01

Forfait concessiebijdrage / m²

€ 10,19

Bijdrage WWSV / adres

€ 14,50

Bijdrage WWSV / persoon

€ 4,90

Bijdrage haveninfrastructuur 16 amp

€ 56,58

Elec verbruik provisie 16 amp / m lengte

€ 5,64

Forfait water / m lengte

€ 3,60

Inkomrecht boot <9m                                    € 500,00 

Inkomrecht boot >9,01 m <12m                  € 1.500,00 

Inkomrecht boot > 12,01m                          € 2.500,00

 

 

 

JAARBIJDRAGE ZONDER BOOT

Lid zonder boot

€ 279,40

Bemanningslid   

€ 132,46

Bijdrage WWSV / adres

€ 14,50

Verzekering WWSV / persoon

€ 4,90

 

 

 

JUNIORLID

Schoolgaand/Student max. 25j.

€ 54,56

Bijdrage WWSV

€ 9,70