Tarieven 2021

JAARBIJDRAGE MET BOOT

Lidgeld (partner en kinderen onder 25j inbegrepen)

€ 320,00

Liggeld boot - club / m²

€ 51,43

Bijdrage nutsvoorzieningen

€ 42,35

Inkomrecht boot <9m                                    € 500,00 

Inkomrecht boot >9,01 m <12m                  € 1.500,00 

Inkomrecht boot > 12,01m                          € 2.500,00

 

Ter promotie van de zeilsport en meer specifiek van het wedstrijdzeilen voor jongeren, kan de club een financiële inbreng doen.

DOELGROEP:
Jongeren < 39 jaar met een boot < 9 meter of 31 voet

VOORWAARDEN
Geen commerciële activiteiten uitvoeren
Deelnemen aan minstens 50% van volgende clubactiviteiten: H-cup, Challenge Vande Velde, Jolly Sailor Race, Challenge Florizoone en het Familiefeest.

RETURN KYCN
Jonger dan 30 jaar - creditnota op volgende jaarfactuur t.b.v. 1.000,00 €
Jonger dan 31 jaar - creditnota op volgende jaarfactuur t.b.v. 900,00 €
Degressief verder tot jonger dan 39 jaar - creditnota op volgende jaarfactuur t.b.v. 100,00 €

PROCEDURE
Ten laatste eind november een dossier indienen dat wordt beoordeeld door het Bestuursorgaan.
Het maximaal aantal tussenkomsten is beperkt tot 40.

JAARBIJDRAGE ZONDER BOOT

Lid zonder boot

€ 279,40

Bemanningslid   

€ 132,46

Bijdrage WWSV / adres

€ 14,50

Verzekering WWSV / persoon

€ 4,90

JUNIORLID

Schoolgaand/Student max. 25j.

€ 54,56

Bijdrage WWSV

€ 9,70