De nieuwe website is er!

De Nieuwe website is er !

De “oude” KYCN website was niet bruikbaar op smartphones of tablets, wat de dag van vandaag toch noodzakelijk is. De website had dus dringend een update nodig. Het bestuur van de KYCN heeft in 2020 beslist om geen upgrade van de bestaande site te doen, maar om voor een volledig nieuwe moderne website te gaan. Er werd een marktonderzoek gedaan en uiteindelijk gingen we in zee met het communicatiebureau KIXX.

Eind 2020 werd de opdracht toevertrouwd en was er een eerste brainstorming met KIXX.

Vanaf het begin hebben Camille en Xavier van het jeugdcommitee de schouders onder dit project gezet.

Vele uren, dagen en weken, soms onderbroken door het studeren en het maken van examens, hebben ze in de ontwikkeling van de website gestoken. Wekelijks waren ze in overleg met het communicatiebureau om de website vorm te geven.

Daarnaast hebben ze gezorgd voor het schrijven van de begeleidende teksten (in 3 talen) en zorgden ze voor de volledige input van gegevens op de website. 

Als club mogen we fier zijn dat we zo'n geëngageerde jongeren hebben. Zonder hen was er vandaag geen nieuwe website!

Daarnaast wil ik graag alle personen danken die het beeldmateriaal ter beschikking stellen voor de nieuwe site. Dankzij deze mooie foto’s en films komt de website echt tot zijn recht. Tenslotte wil ik ook het secretariaat bedanken voor de ondersteuning van dit project.

Het was voor mij een plezier de wijsheid van de jeugd in deze materie en de kracht van hun doorzettingsvermogen te zien. 

Samen met mij kunnen jullie nu de schoonheid van de website bewonderen. Ik wil jullie dan ook graag allen uitnodigen de nieuwe KYCN website te ontdekken en laat het zeker niet na Camille en Xavier te feliciteren met hun werk.

Met sportieve groeten,

Frederic Winnock

Bestuurder interne communicatie

Deel deze link