Woord van onze Commodore: bravo!

BRAVO VOOR ONZE NIEUWE WEBSITE .

Bravo aan de jeugd, Camille en Xavier, om deze website te bouwen met respect voor het imago van de club: dynamiek en jeugdigheid.

Het bouwen van deze website toont waarvoor onze Club staat. De jeugd nam het voortouw in de creatie van deze vernieuwde website en dit onder de vleugels van Frederic Winnock (bestuurder interne communicatie), en samen met het secretariaat. Ze respecteerden onze geschiedenis maar wensten te moderniseren. De Raad van Bestuur kan hen enkel bedanken en feliciteren voor het geleverde werk. Ondanks de examens en de lessen aan de Universiteit of de start van het beroepsleven... niets was hen te veel om zich in te zetten voor de Club.

Een speciale dank gaat ook uit naar onze bestuurder, Frederic, voor de coördinatie en de beschikbaarheid gedurende het gehele project. In tijden van enorme drukte in de COVID afdelingen was dit zeker geen evidentie.

Deze nieuwe website is van essentieel belang voor onze leden en onze bezoekers maar wij zijn ons ervan bewust dat dit een grote verandering met zich mee zal brengen. Enige tijd van aanpassing zal nodig zijn, maar de verbetering zal jullie zeker niet ontglippen.

Als Club hebben wij het menselijke contact steeds zeer belangrijk gevonden, daarom sta ik erop jullie te herinneren dat ons Clubsecretariaat steeds voor al onze leden paraat staat.

Dank U wel aan Gerhard (Batur) om zijn foto's ter beschikking te stellen voor de KYCN.

Dank U wel aan Ludovic Claeys en Droprise voor het maken van de nieuwe film over onze Kromme Hoek.

Dank U wel SIJF voor de installatie van de webcam.

Dank U wel aan KIXX voor de programmatie van deze website.

Dank U wel aan ons Clubsecretariaat voor hun beschikbaarheid.

Geniet van deze prachtige website!

Baudouin Meyhui

Commodore Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort

Deel deze link